444 06 20 ONLINE RANDEVU
x

İyot Yetersizliği Hastalıklarının Önlenmesi Haftası

İyot yetersizliği, dünyadaki önlenebilir zihinsel geriliğin başlıca nedenlerinden biridir.

İyot yetersizliği, dünyadaki önlenebilir zihinsel geriliğin başlıca nedenlerinden biridir. Yaklaşık olarak 1,5 milyar kişi ya da dünya nüfusunun % 29’u iyot yetersizliğinin olduğu riskli bölgelerde yaşamakta olduğu bilinmektedir.İyot yetersizliğinin en olumsuz etkilerinin gözlendiği risk grupları; doğurganlık çağındaki kadınlar, gebeler, bebekler ve çocuklardır.İyot yetersizliğinin olduğu bölgelerde alınan başlıca önlemlerden biri kişilerin günlük iyot alımlarını arttırmaktır. Bunu sağlamak için yapılan uygulamalar, sık yenen besinlerin iyotla zenginleştirilmesine dayanmakta ve pek çok ülkede aşağıdaki yöntemler kullanılmaktadır:

1.       Tuzun iyotlanması

2.       Ekmeğe iyot katılması

3.       İyot tabletleri kullanılması

4.       İyotlu yağ enjeksiyonu ya da iyotlu yağ kapsülleri kullanılması

5.       İçme suyunun iyotlanması

Kronik iyot yetersizliği çocuklarda ve yetişkinlerde guatr olarak kendini göstermektedir. İyot yetersizliğinin hafif olduğu örneklerde bile durum tehlikeli hale gelebilmektedir. Böyle durumlarda bir nüfusun ortalama zekâ düzeyi normalden daha düşük olabilir, bunun da ulusların gelişimi açısından olumsuz sonuçları ortaya çıkmaktadır.Bebek ve çocuklarda; büyüme ve gelişme geriliği, öğrenme yeteneği ve okul başarısında azalma, gebelerde düşük ve ölü doğum riskinde artma iyot yetersizliğinin oluşturduğu önemli sağlık problemlerinden sadece birkaçıdır.
 Dünya Sağlık  Örgütü verilerine  göre, ortalama günlük ihtiyaç olan 150 mikrogram iyot (bir toplu iğne başı kadar) yeterince alınamadığı için 740 milyon insanın guatrdan, dünya nüfusunun %54’nün ise iyot yetersizliği hastalıklarından etkilendiği belirlenmiştir.
İyodun önemini topluma daha çarpıcı ve etkili yöntemlerle aktarmak, ülkemizde iyotlu tuz kullanımını tüm topluma yaygınlaştırmak, toplum bilinci oluşturmak, konuyu gündeme getirmek amacı ile 1-7 Haziran tarihleri arası ‘’İyot Yetersizliği Hastalıklarının Önlenmesi Haftası’’ olarak belirlenmiştir.


Dyt. Yeşim KUTLU 
Beslenme ve Diyetetik Bölümü