Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

 

Üniversite hastanesi olmanın getirdiği yerel, ulusal ve evrensel yükümlülüklerin bilinci ile varlığını sürdüren Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri olarak kalite politikamız;


-H
astanelerinde eğitim ve sağlık hizmetlerinin birlikte yürütülmesi,

 

-Sağlıklı bireylerin gereksinimleri olan yararlılığı ve maliyet etkinliği kanıtlanmış koruyucu sağlık hizmeti uygulamalarını hizmeti alanların memnuniyetini göz önünde bulundurarak sunmak


-Hastaların tercih edeceği laboratuar, acil servis, poliklinik, klinik ve yoğun bakım ortamlarını yaratarak kanıta dayalı,  nitelikli tedavi hizmetlerini hasta ve yakınlarının memnuniyetini sürekli ölçerek sağlamak


-Hemşirelik hizmetlerinde periyodik eğitimler ve sürekli iyileştirme ile kliniklerde, yoğun bakımlarda en yüksek nitelikli yatan hasta bakımını gerçekleştirmek


-Periyodik anketlerle çalışan memnuniyetini sürekli izlemek ve çalışanların kalite yönetimine katılımını teşvik etmek suretiyle istihdam için tercih edilebilir hastane ortamını yaratmak


-Toplam kalite yönetimi anlayışı gereğince hizmeti alan odaklı, performansları izlenen sürekli iyileştiren süreçlerle şeffaf bir hastane yönetimi modelini benimsemektir.