Ehliyet için sağlık raporu

RAPOR ŞEKLİ: SAĞLIK RAPORU

SAĞLIK KURULUNDAKİ BRANŞLAR:
Göz Hastalıkları A.B.D

GEREKLİ EVRAKLAR:
Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi
3 Adet Fotoğraf

RAPOR ALIM TARİH VE SAATLERİ:
Hafta içi her gün 09:00 ile 16:30
Hafta sonu cumartesi 09:00 ile 14:30

NOT: SAĞLIK RAPORU ALMAYA ELVERİŞLİ OLMADIĞI TESPİT EDİLENLERE RAPOR ÜCRETİ İADE EDİLMEZ.