Patoloji Laboratuarında Yapılan İşlemler

 

 

Vücuttan küçük veya büyük bir ameliyat ile çıkartılan dokular/organlar (biyopsiler), sıvılar incelenerek 1-3 günde “Patoloji Raporu” verilmektedir.

  •           
  • Sıvılar: Vücutta değişik dokulardan alınan hücreler, kendiliğinden dökülen hücreler veya vücut sıvıları, smear, tiroid, lenf nodları, yumuşak doku kitleleri, meme, beyin omurilik, akciğer ve benzeri tüm doku ve organlardan alınan sıvıları kapsar.
  • Patoloji Kliniği’ne getirilen dokular/organlar rapor çıktıktan 45 gün sonrasına kadar, bunlardan hazırlanan parafin bloklar 10 yıl, preparatlar ve raporlar ise “sınırsız” süre saklanmaktadır. Saklanan doku/organ, parafin blok ve preparatlar hastanın tedavisi için gerekli olduğunda bunlar kayıt tutularak hastaya verilmektedir.
  •           
  • Kliniğimizde yıllık ortalama rapor sayısı  5500'dır (Biyopsi+Sitoloji). 
  • İntraoperatif patoloji konsultasyonu ( “Frozen section”, "Frozen inceleme): Ameliyat sırasında, hastada ameliyatın gidişini değiştirecek bir durumla karşılaşıldığında hastadan alınan dokular özel bir cihaz yardımı ile dondurularak kesilir ve kesitler hızlandırılmış yöntemle boyanarak incelenir. Bu işlemler sonucunda 15 dk. süre içinde tanı verilir.
  • Konsültasyon: Tedaviden sorumlu olacak doktor, bir patoloji raporu ile ilgili kuşkuya katıldığında  veya bu kuşkuyu gidermek için diğer yöntemler yetersiz kaldığında doku/organ/blok ve/veya hazır preparatları başka bir patoloji uzmanının incelemesini veya dışarda tanı alan dokuların laboratuarımızda incelenmesini isteyebilir. Örnekler incelenir ve konsultasyon raporu yazılır  

İmmunhistokimya ve özel boyama yöntemleri: Patoloji ve Sitoloji raporlarının hazırlanması aşamasında tanıya yardımcı olan ve tedaviyi yönlendiren çeşitli immünhistokimya ve özel boyama yöntemlerinden yararlanılmaktadır.