Doç.Dr. Manuk N. MANUKYAN

Doç.Dr. Manuk N. MANUKYAN
 • Görev Aldığı Birim
  Genel Cerrahi
 • Doğum Yeri /Yıl
  İstanbul / 28.02.1971
 • Mezuniyet
  İstanbul Üniversitesi / 1996
 • Uzmanlık
  Marmara Üniversitesi / 2004
 • Tıbbi İlgi Alanları
 • Yabancı Dil
  İngilizce,Fransızca
 • E-Posta
Akademik Ünvan : Doçent Doktor

Eğitim :

İstanbul Üniversitesi,Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,Lisans,1996

Marmara Üniversitesi,Genel Cerrahi,Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık,2004

Maltepe Üniversitesi,Genel Cerrahi,Doçent Doktor,2012


Mesleki Kariyer :

Maltepe Üniversitesi,Tıp Fakültesi,Doçent Doktor,2012-

Maltepe Üniversitesi,Tıp Fakültesi,Yardımcı Doçent Doktor,2007-2012

Maltepe Üniversitesi,Tıp Fakültesi,Öğretim Görevlisi,2006-2007

Marmara Üniversitesi,Tıp Fakültesi,Op. Dr.,2005

Marmara Üniversitesi,Tıp Fakültesi,Ar.Gör.,1999-2004

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği,1999

Yabancı Dil :

İngilizce,Fransızca


Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Türk Tabipler Birliği

European Association for Endoscopic Surgery and other İnterventional Techniques

Türk Cerrahi Derneği

İstanbul Cerrahi Derneği

Türkiye Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği

Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Derneği

Endokrin Cerrahisi Derneği

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel    Cerrahi Kliniği  

1999

Ar.Gör.  

 Tıp Fakültesi Marmara Üniversitesi

1999-2004

Op Dr

 Tıp Fakültesi Marmara Üniversitesi

2005

Öğr.Gör

 Tıp Fakültesi Maltepe Üniversitesi

2006-2007

Yard Doç Dr

 Tıp Fakültesi Maltepe Üniversitesi

2007-2012

Doçent Dr

Tıp Fakültesi Maltepe Üniversitesi

2012-

 

İdari Görevler :

Marmara Üniversitesi Cerrahi bilimler asistan temsilciliği  2004

Maltepe  Üniversitesi 4 sınıf eğitim koordinatör yardımcılığı 2006-2011

Maltepe  Üniversitesi hastanesi enfeksiyon komitesi cerrahi bilimler temsilciliği 2006-2010

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekim Yardımcısı 2006-

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Türk Tabipler Birliği

European Association for Endoscopic Surgery and other İnterventional Techniques

Türk Cerrahi Derneği

İstanbul Cerrahi Derneği

Türkiye Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği

Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Derneği

Endokrin Cerrahisi Derneği

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler :

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

        Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2011-2012

Güz

Dönem 4 Genel Cerrahi stajı 

29 

30

  8

Dönem 3 Ürogenital sistem komitesi

 1

 

  24

İlkbahar

Dönem 4 Genel Cerrahi stajı 

23 

46

  8

Dönem 3 Endokrin sistem komitesi

 2 

 

  24

Dönem 3 Gastrointestinal sistem komitesi

  4

 

  24

2012-2013

Güz

Dönem 4 Genel Cerrahi stajı 

29 

30

  8

 

Dönem 3 Ürogenital sistem komitesi

 1

 

  24

İlkbahar

Dönem 4 Genel Cerrahi stajı 

23 

46

  8

 

Dönem 3 Endokrin sistem komitesi

 2 

 

  24

 

Dönem 3 Gastrointestinal sistem komitesi

  4

 

  24

 

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri:

1-Mastodini hastalarında depresyon ve antidepresan tedavinin etkinliği. Dr Mahmut Sertan Kapaklı Uzmanlık tezi İstanbul 2010

2-Deneysel gastroözofageal reflü oluşturulan ratlarda;whey proteinleri ile zenginleştirilmiş beslenmenin reflü özofajit gelişimine etkisinin biyokimyasal ve patolojik olarak gösterilmesi. Dr Melda Oltulu Canbaz Uzmanlık tezi 2013

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
A1.Manukyan MN , Demirkalem P, Gulluoğlu BM , Tuney D, Yegen C, Yalın R, Aktan O. Retained abdominal gallstones during laparoscopic cholecystectomy. The American Journal of  Surgery  4:189 , 450-452  2005 doi:10.1016/j.amjsurg.2004.09.01
A2.Gulluoğlu BM, Manukyan MN , Cingi A, Yegen C, Yalın R, Aktan O. Early prediction of normocalcemia after thyroid surgery. World Journal of Surgery. 29(10):1288-93  2005 DOI: 10.1007/s00268-005-0057-2
A3.Cingi A, Manukyan MN , Gulluoğlu BM, Barlas A, Yegen C, Yalın R, Yilmaz N, Aktan O. Use of resterilized polypropylene mesh in inguinal hernia repair: A prospective, randomized study. Journal of American Collage of Surgeons. 201(6): 834-40 2005 doi:10.1016/j.jamcollsurg.2005.07.010
A4.Eti Z, Gulluoglu BM, Manukyan MN , Gogus FY. Does bilateral superficial cervical plexus block decrease analgesic requirement after thyroid surgery? Anesth Analg. Apr;102(4):1174-6. 2006 DOI: 10.1213/01.ane.0000202383.51830.c4
A5.Cingi A, Demirkalem P, Manukyan MN , Tuney D, Yegen C. Left sided paraduodenal hernia: Report of a case. Surg Today. 2006 Jul;36(7):651-654       DOI 10.1007/s00595-006-3205-x
A6.Kebudi A, Manukyan MN, Uludağ M, Erdemir A, Çitgez B, Severge U. Aberran breast cancer. Breast J. 2007 Sep-Oct;13(5):532-3. DOI: 10.1111/j.1524-4741.2007.00482.x
A7.Velioglu A, Manukyan M, Cingi A, Eksioglu E, Özdemir A, Yalçın S. Dietary Whey Supplementation in Experimental Models of Wound Healing. Int. J. Vitam. Nutr. Res 2008 Mar;78(2):70-73 DOI 10.1024/0300-9831.78.2.70

A8.Manukyan MN, Kebudi A, Midi A. Mesenteric Meckel’s Diverticulum : a Case          Report. Acta Chir Belg, 2009;109:510-512  PMID: 19803267
A9. Cubuk R, Tasali N, Arslan G, Midi A, Manukyan MN, Guney S.A giant villous adenoma: case mimicking rectosigmoid malignancy; radiological survey to diagnosis. Prague Med Rep. 2010;111(1):76-81. PMID: 20359441
A10.Manukyan MN, Cingi A, Tolan K, Severge U, Solmaz A, Kebudi A Prospective randomized comparison of oral sodium phosphate and Sennoside A+B calcium lavage for colonoscopy preparation. 2011;21(2):91-93 DOİ10.1097/SLE.0b013e31820e8793
A11.Düşünceli F, Manukyan MN, Midi A, Deveci U, Yener N,Kebudi A.Giant Tubular Adenoma of The  Breast: A Rare Entity. The Breast Journal. 2011  doi: 10.1111/j.1524-4741.2011.01186.x.
A12.Deveci U, Manukyan MN, Kebudi A, Canbaz Melda, Cayırcı M. Primary schwannoma of the thyroid gland. Chirurgia 2011;24(5)275-277  
A13.Deveci U, Kapaklı MS, Altıntoprak F,Cayırcı M, Manukyan MN, Kebudi A. Bilateral nipple leiomyoma. Case Reports in Surgery. Volume 2013 (2013), Article ID 475215, 3 pages doi: 10.1155/2013/475215

A14.Attaallah W, Yener N, Ugurlu Ü, Manukyan MN,Asmaz E ,Aktan ÖA. Gallstones and Concomitant Gastric Helicobacter pylori Infection. Gastroenterology Research and practice  Volume 2013, Article ID 643109, doi.10.1155/2013/643109

 A15. Deveci U, Altıntoprak F,Kapaklı MS, Manukyan MN,Çubuk R, Yener N, Kebudi A. Is the Use of a Drain for Thyroid Surgery Realistic? A Prospective Randomized Interventional Study. Journal of Thyroid Research  Volume 2013, Article ID 285768, doi.10.1155/2013/285768
A16. Attaallah W, Gunal O, Manukyan M, Ozden G, Yegen C Prognostic impact of the metastatic lymph node ratio on survival in rectal cancer.Ann Coloproctol. 2013 Jun;29(3):100-5. doi: 10.3393/ac.2013.29.3.100.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
B1.M.A.T Müftüoğlu , N.Köksal , Manukyan MN , Y. Günerhan. Long term results of unsuspected gallbladder carcinoma after cholecystectomy  4Th world congress of international Hepato-Pancreatico-Biliary association ID 649.01 2000
B2.Manukyan MN, A.V.Öğünç, İ. Erbarut, Ç. Ataizi Çelikel, S. Yalçın, BM. Güllüoğlu. The role of Heme Oxygenase-1 system after glutathione preconditioning during hepatic İschemia-Reperfusion injury. 40th Congress of the European society for surgical research.  2005 S 67
B3.Deveci U, Manukyan M, Kebudi A, Oltulu M, Kağan G, Şimşek S, Atasoy M. Laparoscopic gaint umblical hernia repair with laparoscopic cholecystectomy in morbid obese patient:A case report. İnternational congress of european hernia society. 2010 P141
B4.Deveci U, Kapaklı S, Manukyan MN, Özer E, Yener N, Kebudi A, Atasoy M. 3 Port Laparoscopic adrenalectomy. 16 Annual meeting of the European society of surgery

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
D1. A.V.Öğünç, Manukyan M,  A.Cingi, Ö.Aktan, A.S.Yalçın. Süt serum proteinleri ile beslenmenin sıçanlarda yara yeri iyleşmesine etkisi. Kocatepe Tıp Dergisi Ocak 2004 Cilt 5 Sayı 1 : 51-54
D2. Deniz Durak, Asım Cingi, Manukyan M, Handan Kaya , Ahmet Özdemir Aktan, Cumhur Yeğen. The effect of vascular endothelial growth factor expression on prognosis of patients with colorectal carcinoma. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Cilt 18 Sayı 2 2005 53-58
D3.Fikret Düşünceli,Manukyan MN, Özkan Albas, Selman Eser, Güven Turan, Nihal Geniş, Handan Kaya, Erkin Arıbal, Bahadır M Güllüoğlu. Multidisipliner meme merkezinde verilen sağlık hizmeti hastaları ne kadar memnun ediyor? Meme Hastalıkları Dergisi Cilt 12:Sayı 2 Nisan 2005 31-37
D4.Manukyan MN, Yunus Yavuz, İpek Erbarut, Ayliz Velioğlu Öğünç, Çiğdem A Çelikel, A Süha Yalçın, Bahadır M Güllüoğlu. Sıçanlarda Whey proteini ile oluşturulan glutatyon ön koşullandırmasının karaciğer sıcak iskemi/ reperfüzyon hasarında hem oksijenaz-1 sistemi üzerine etkisi. Ulusal Cerrahi Dergisi. Cilt 24 : Sayı3 Ağustos 2008 137-144
D5.Manukyan MN, Deveci U, Kapakli MS, Severge U, Kebudi A. Üst gastrointestinal sistem endoskopisinde sedasyon amaclı midazolam kullanımı. Maltepe Tıp Dergisi   Cilt 1  Sayı 1 2009 28-31
D6.Manukyan MN, Severge U, Kapaklı MS, Deveci U,Oltulu M, Kebudi A. Genel cerrahi asistanlarının endoskopi eğitimi: bir üniversite hastanesi sonuçları. Ulusal Cerrahi Dergisi 2009; 25(3): 101-104
D7.Çubuk R, Tasalı N, Midi A, Arslan G, Bayrak E, Manukyan MN. Radyolojik olarak BI-RADS kategori 3-5 olarak değerlendirilen meme lezyonlarının histopatolojik değerlendirilmesinde ultrason rehberliğinde yapılan Tru-cut iğne biopsinin etkinliği: Üç yıllık deneyimimiz. Maltepe Tıp Dergisi   Cilt 1  Sayı 2 2009 23-27
D8.İlter E, Manukyan MN, Haliloğlu B, Çelik A,Özden S. Gossipiboma: Öğrenilecek Bir Ders. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2010;20(1):64-6
D9.Balıkçı A, Manukyan MN, Deveci U, Topkaya A. Apseden izole edilen streptococcus constellatus. Maltepe Tıp Dergisi   Cilt 2  Sayı 1 2010 24-26
D10.Deveci U, Manukyan MN, Kebudi A, Gokçe K, Midi A, Atasoy A. Primary neuroendocrine carcinoma of the breast. J Surg Arts 2010;2:1-5
D11.Manukyan MN, Uğur Deveci, Abut Kebudi, Utku Severge, Rahmi Çubuk,  Ahmet Midi. Non spesifik karın ağrısı bulunan hastalarda kolonoskopik incelemenin yeri.Ulusal Cerrahi Dergisi 2010; 26(4): 196-198 DOI: 10.5097/1300-0705.UCD.625-10.02
D12.Uğur Deveci, Manukyan MN. Kronik Pankreatitlerin Komplikasyonları. Turkiye Klinikleri J Gen Surg-Special Topics 2011;4(1):88-94

D13.Haliloğlu B,Çelik A, İlter E,Küçükaşcı M,Yener
Manukyan MN, Bozkurt S, Özekici Ü.Primer omental gebelik.Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik dergisi.2011;21(4):299-301

D14.Manukyan MN, Deveci U,Kebudi A,Severge U, Kapaklı S,Oltulu M Perkütan Endoskopik Gastrostomi Deneyimimiz: Morbidite ve Mortalite Oranları.Vücut kitle indeksinin işlem üzerine etkisi.Maltepe Tıp Dergisi Cilt 3 Sayı 1 28-30
D15-Manukyan MN, Deveci U, Bayramiçli O, Özel M, Kebudi A,  Oltulu    M,Gökçe K. Kolonoskopik Polipektomide Adrenalin Enjeksiyonu Gerekli midir? Maltepe Tıp Der 2011 cilt 3 sayı 2
D16-Manukyan MN, Deveci U, Yener N, Midi A, Kapaklı S , Gökçe K, Kebudi A. Üçlü tedavi sonrası semptomları kaybolan ancak helikobakter pilori pozitifliği devam eden antral gastrit hastalarında ek tedavi gereksinimi. Maltepe Tıp Der 2011 cilt 3 sayı 3
D17-Manukyan MN, Deveci U, Kebudi A, Midi A, Yener N, Çelik L. Fbroadenoma içine yerleşmiş duktal karsinoma insitu. Meme sağlığı dergisi. 2012 Vol:8 No4 204-205
D18- Manukyan MN, Deveci U, Kebudi A, Şimşek S, Çubuk R, Gökçe K. Endoskopik retrograd kolanjiopankreatografide genel anestezi uygulamasının derin ve yüzeysel sedasyon ile karşılaştırılması. Cer San D 2012;5(2):31-34
D19-Yener N, Manukyan MN, Midi A, Çubuk R. Pankreasın solid papiller neoplazmı.Türk patoloji dergisi. Kabul edildi.

 E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1.D. Durak , M. Manukyan , Ö. Aktan , R. Yalın ,C. Yeğen. Kolorectal kanselerin karaciğer metastazlarında cerrahi tedavi.  5 inci Ulusal HPB cerrahi kongresi  2001
E2.D. Durak , M. Manukyan , C. Yeğen , Ö. Aktan , R. Yalın, H. Kaya. Kolo-rectal karsinomlarda immünhistokimyasal yöntemle angiogenesis belirlenmesinin prognoz üstüne etkisi yoktur. SB047 Ulusal cerrahi kongresi 2002   
E3-M.Manukyan , N.Yılmaz , B.M.Güllüoğlu , C.Yeğen , Ö.Aktan ,  N.Ülger, G Söyletir, R.Yalın. Karın ön duvarı hernilerinin onarımında resterilize mesh kullanımı: Prospektif    karşılaştırmalı randomize çalışma.  SB096 Ulusal cerrahi   kongresi 2002
E4.B.M.Güllüoğlu ,  H.T.Turoğlu,  A.Barlas,  H.Kaya , A.Midi , M.Manukyan  ,   O.A.Noshari. Meme kanseri cerrahisinde sentinel lenf nodu biyopsisinin yalnızca mavi boya ile yapılması güvenilirmi ? TP28 Ulusal cerrahi   kongresi 2002
E5-M.Manukyan, A.V.Öğünç, A.Cingi , Ö.Aktan, A.S.Yalçın. Süt serum proteinleri     ile beslenmenin sıçanlarda yara yeri iyleşmesine etkisi. S4 Ulusal deneysel cerrahi kongresi  2003
E6-A.V.Öğünç, M.Manukyan, A.Cingi , Ö.Aktan, A.S.Yalçın. Süt serum proteinleri ile beslenmenin sıçanlarda yara yeri iyleşmesine etkisi. Serbest Radikaller ve Antioksidanlar Araştırma Derneği 3. Ulusal Kongresi S6
E7-M.Manukyan , P.Demirkalem , D.Tüney , B.M.Güllüoğlu , A.Cingi , C.Yeğen , Ö.Aktan. Laparaskopik kolesistektomi sırasında karın içerisine düşen safra taşlarının  bırakılması hastalar için sorun yaratır mı? S76 Ulusal cerrahi kongresi 2004
E8-Z.Eti , M.Manukyan , P.Irmak , Y.Göğüş , B.M.Güllüoğlu. Tiroid cerrahisi öncesi          bilateral servikal pleksus bloğu ile insizyonel infiltratif aneljezinin ameliyat sonrası ağrı üzerine etkisi. S272 Ulusal cerrahi kongresi 2004
E9-Manukyan M , B.M.Güllüoğlu , A.Solmaz, A.Cingi ,R.Yalın. Tiroidektomi sonrası gelişebilecek hipoparatiroidizmi tahmin etmede erken kalsiyum ölçümünün yeri. S276 Ulusal cerrahi kongresi 2004
E10-M.Manukyan , B.M.Güllüoğlu , B.Macunluoğlu , S.Tuğlular , M.Başçı , C.Yeğen, R.Yalın. Sekonder hiperparatiroidizm nedeni ile yapılan paratiroidektomi ameliyatları      rasyonel mi? S294 Ulusal cerrahi kongresi 2004
E11-M.Manukyan , A. Cingi , B.M.Güllüoğlu , A. Barlas, C.Yeğen , R. Yalın, Ö. A. Aktan. Kasık fıtıklarının onarımında yeniden sterilize mesh kullanımının yeri: Prospektif randomize çalışma. Ulusal fıtık kongresi 2005 S19

E12. Solmaz A., M.N. Manukyan, Ö. Şirikçi, F. Dede, H.T. Turoğlu ve B.M. Güllüoğlu. “Primer hiperparatiroidi nedeni ile tek taraflı odaklanmış cerrahi girişimde intraoperatif hızlı parathormon ölçümünün yeri”, 5. Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Endokrinolojide Diyalog, 2; 23-24, 2005.
E13-A.Cingi, P.Demirkalem, M.Manukyan, D.Tüney , C.Yeğen. Sol paraduodenal herni olgu sunumu. Ulusal fıtık kongresi 2005 P14
E14-F.H.Küçük, M.Manukyan, H.Uzun, L.Kaptanoğlu, M.Gökçeimam, H.E.Sıkar, N.Kurt. Ameliyat ettiğimiz karaciğer yaralanmaları.S092 Travma ve acil cerrahi kongresi 2007  
E15-F.H.Küçük, M.Manukyan, M.Eser, C.V.Menteş, F. Tutal,H.E.Sıkar, N.Kurt.Karaciğer kist hidatik rüptürleri.S083 Travma ve acil cerrahi kongresi 2007    
E16-H.Uzun,L.Kaptanoğlu, M.Manukyan, N.Kurt, H.E.Sıkar, M.Gökçeimam.İleuslu olguların değerlendirilmesi.S043 Travma ve acil cerrahi kongresi 2007    

E17-Manuk Norayık Manukyan, Abut Kebudi, Utku Severge, Mahmut Sertan Kapaklı, Önder Peker, Ahmet Midi: Aberran Meme Karsinomu. 9. Ulusal Meme Hastalıkları  Kongresi, 2007.P043
E18-M. Manukyan , Cingi A, Tolan K, Severge U, Solmaz A, Kebudi A. Kolonoskopi işlemi öncesi yapılan kolon temizliğinde kullanılan iki farklı preparatın ‘ sodyum fosfat soda ile senna A-B sorbitol’ün’ randomize prospektif olarak  karşılaştırılması. Kol-P-70 Ulusal cerrahi kongresi 2008
E19-Midi A, Manukyan M, Oltulu M, Severge U, Kebudi A. Safra kesesinin papiller adenomu. P-054 18.Ulusal Patoloji Kongresi 2008
E20-Midi A, Arslan G, Manukyan M, Çubuk R, Kebudi A. Rektumda gaint villöz adenom . P-052 18.Ulusal Patoloji Kongresi 2008
E21-Deveci U, Manukyan M, Kebudi A, Midi A, Çubuk R, Türken O. Meme          Kanserinde 42 yıl sonra lokal nüks:Olgu sunumu P-130 10.Ulusal meme hastalıkları kongresi.2009
E22-Deveci U, Manukyan M, Kebudi A, Midi A, Çayırcı M. Bilateral meme başı leiomyomu:Olgu sunumu P-119 10.Ulusal meme hastalıkları kongresi. 2009
E23-Deveci U, Manukyan M, Kebudi A, Midi A, Çubuk R, Türken O. Memenin primer nöroendokrin karsinomu:İki olgu sunumu P-129 10.Ulusal meme hastalıkları kongresi.2009
E24-Deveci U, Manukyan M, Kebudi A, Kapaklı S, Midi A,Şimşek S. Tek insizyonlu transumblikallaparoskopik (SİLS) apendektomide erken sonuçlarımız. S35 9.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi.2009
E25-Deveci U, Manukyan M, Kebudi A, Oltulu M, Midi A, Çubuk R. Tek insizyonlu transumblikallaparoskopik (SİLS) kolesistektomide erken sonuçlarımız. S61 9.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 2009
E26-Deveci U, Manukyan M, Kebudi A, Midi A, Şimşek S. SİLS (Tek insizyonlu laparoskopik cerrahi ) kolesistektomi ile 3 port laparoskopik kolesistektominin karşılaştırılması: Prospektif randomize çalışma. S62 9.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 2009
E27-Deveci U, Manukyan M, Kebudi A, Midi A, Şimşek S. Laparotomili hastalarda laparoskopik kolesitektomi tecrübemiz. P68 9.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 2009
E28-Deveci U, Manukyan M, Kebudi A, Gökçe K, Midi A, Şimşek S. Morbid obez hastada tek insizyonlu transumblikal laparoskopik (SİLS) apendektomi. P116 9.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 2009
E29-Manukyan M, Deveci U, Kapaklı S, Severge U, Oltulu M, Kebudi A. Üst gastrointestinal sistem endoskopisinde sedasyon amaçlı midazolam kullanımı. P121 9.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 2009
E30-Deveci U, Manukyan M, Kebudi A, Oltulu M, Çubuk R, Midi A. Tiroid Cerrahisinde dren gereklimidir? P0068 8.Medikal cerrahi endokrinoloji mezuniyet sonrası eğitim kursu. 2009
E31-Manukyan M, Deveci U, Kebudi A, Şahin S, Kapaklı S, Oltulu M. Endoskopik retrograd kolanjiopankreatiko grafide anestezik maddeler. P-5 9.Ulusal hepatopankreatobiliyer cerrahi kongresi. 2009

E32-Nurcan Erşan, Şimal Çelik, Tezcan Erşan, Uğur Deveci, Manuk N Manukyan, Abut Kebudi, Ahmet Midi, Rahmi Çubuk. Hepatik fleksurada dev lipoma bağlı invaginasyon: Olgu sunumu. Elazığ Tıp Fakültesi III. Ulusal Cerrahi Tıp Öğrenci Kongresi, Elazığ,  2009

E33-Nermin Mutlu, Gülbüz Sezgin, M.Nuri Kalkay, Manuk Manukyan, Oya Uygur Bayramiçli. Gastroenteroloji Bilim Dalında Yapılan Endoskopi Sonuçları. 26.Ulusal Gastroenteroloji Haftası 14-18 Ekim 2009 Ankara P158

E34-Manuk N Manukyan, Uğur Deveci, Abut Kebudi, Kağan Gökçe, Rahmi Çubuk,  Mehmet M Atasoy, Oya Uygur Bayamiçli. Endoskopik retrograd kolanjio pankreatikografi sonrası laparoskopik kolesistektomi. 17 Ulusal Cerrahi Kongresi P 198

E35-Uğur Deveci, Manuk N Manukyan, Abut Kebudi, Melda Oltulu. Tek insizyonlu transumblikal laparoskopik (SİLS) kolesistektomi ile 3 port laparoskopik kolesistektominin karşılaştırılması. Prospektif randomize çalışma. 17 Ulusal Cerrahi Kongresi P 213

E36-Manuk N Manukyan, Uğur Deveci, Abut Kebudi, Utku Severge, Sertan Kapaklı  Melda Oltulu Obezitede intragastrik balon yerleştirilmesinin vücut kitle indeksi ve metabolik parametreler üzerine etkisi. 17 Ulusal Cerrahi Kongresi P 311

E37-Manuk N Manukyan, Uğur Deveci, Abut Kebudi, Utku Severge, Sertan Kapaklı  Melda Oltulu Perkutan Endoskopik Gastrostomi Deneyimimiz: Morbidite ve Mortalite Oranları. 17 Ulusal Cerrahi Kongresi P 315

E38-Manuk N Manukyan, Uğur Deveci, Abut Kebudi, Utku Severge, Rahmi Çubuk,  Ahmet Midi. Sebebi Bulunamayan Karın Ağrılarında Kolonoskopinin Tanıdaki Yeri. 17 Ulusal Cerrahi Kongresi P 331

E39-Manuk N Manukyan, Uğur Deveci, Ahmet Midi, Rahmi Cubuk, Abut Kebudi, Melda Oltulu Hepatik fleksuraya yerleşmiş dev lipoma  bağlı invaginasyon. 17 Ulusal Cerrahi Kongresi P510

E40-Uğur Deveci, Manuk N Manukyan, Abut Kebudi, F Altıntoprak , Kağan Gökçe.Tek insizyonlu transumblikal laparoskopik (SİLS) apendektomi  ile multiport laparoskopik apandektomi karşılaştırılması. Prospektif randomize çalışma. 17 Ulusal Cerrahi Kongresi P 52

E41-Sertan Kapaklı, Manuk N Manukyan, Uğur Deveci, Abut Kebudi, İdris Üre , Figen Karadağ Mastodini hastalarında depresyon ve antidepresan tedavisinin etkinliği. 17 Ulusal Cerrahi Kongresi P855

E42-Manuk  Manukyan, Uğur Deveci, Abut Kebudi,  Ahmet Midi, Neşe Yener, Levent Çelik Çok nadir bir olgu: Fibroadenom İçine yerleşmiş duktal karsinoma insitu..17 Ulusal Cerrahi Kongresi P870

E43-Manuk N Manukyan, Uğur Deveci, Abut Kebudi, Arzu Gerçek, Melda Oltulu, Sertan Kapaklı. Eksizyon ve ikincil iyileşme yöntemi ile tedavi edilen pilonidal sinüs vakalarında kullanılan saddle blok, genel ve lokal anestezi seçeneklerinin karşılaştırılması.17 Ulusal Cerrahi Kongresi S138

E44-Manuk N Manukyan, Uğur Deveci, Abut Kebudi,  Sertan Kapaklı, Ahmet Midi, Neşe Yener. Üçlü  tedavi sonrası semptomları kaybolan ancak helikobakter pilori  pozitifliği devam eden antral gastrit hastalarında ek tedavi gereksinimi. 17 Ulusal Cerrahi Kongresi S146

E45-T Özmen, S Şen, A Kahveci, M Manukyan, C Yeğen, B. M Güllüoğlu Renal hiperparatiroidizm nedeni ile yapılan paratiroidektomi ameliyatlarında 3 veya daha az paratiroid çıkarılması klinik başarısızlıkmıdır? 17 Ulusal Cerrahi Kongresi S209

E46-Tiroidektomi sonrası dren kullanımının etkinliğinin belirlenmesi: Prospektif Randomize Çalışma 5. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi S28

E47-Manuk Manukyan ,Uğur Deveci ,Melih Özel , Oya Uygur Bayramiçli ,Melda Oltulu, Kağan Gökçe ,Abut Kebudi. Kolonoskopik polipektomide adrenalin enjeksiyonu gereklimidir? 13. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi SP33

E48-Tutal F, Kurt C, Manukyan M, Kurt N, Gökçeimam M, Balin S, Uzun H. Konstipasyon nedeni rektosel olabilirmi? 13. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi P102

E49-Deveci U, Altıntoprak F, Manukyan M, Yener N, Gökçe K, Midi A, Kebudi A. Aksiller reverse mapping güvenlimidir? Erken sonuçlarımız. 11 ulusal meme hastalıkları kongresi P 035

E50-Deveci U, Yener N, Manukyan M, Midi A, Gökçe K, Kebudi A. Meme kanserinde sentinel lenf düğümü intraoperatif inceleme sonuçlarımız. 11 ulusal meme hastalıkları kongresi P 157

E51-Deveci U, Yener N, Manukyan M, Gökçe K, Tasalı N, Midi A, Türken O, Çelik L, Kebudi A. Memenin metaplastik karsinomu:Olgu sunumu 11 ulusal meme hastalıkları kongresi P 215

E52-Attaallah W, Yener N, Manukyan MN, Asmaz E, Uğurlu Ü, Cingi A, Deveci U,Aktan Ö. Helikobakter pilori infeksiyonu ile safra taşı ilişkisi. Cerrahi araştırma kongresi 2011 SB 14

 

F. Diğer yayınlar :

Yazılan Kitaplar
1-Kebudi A,Manukyan M. Acil Cerrahi,İnce Barsak Crohn Hastalığı. Ed. Ertekin  C,Güloğlu R,Taviloğlu K.459-465  Nobel Tıp Kitabevi,İstanbul 2009

Tercüme Eserler
2-Laparoskopik fıtık cerrahisi: Karl A Leblanc Çeviri Editörü:Metin Ertem, Zafer  Malazgirt. Nobel Tıp Kitapevi İstanbul 2007 Bölüm 17, 125-133
3-Obstetrik ve jinekolojide ultrason: Gerhard Merz Çeviri Editörü Özden S. Doğan Tıp Kitapevi   İstanbul Bölüm 44, 264-297
4-Akut apandisit tanı tedavi ve kanıta dayalı cerrahisi: Ake Andren Sandberg- Çeviri Editörü Bahadır Güllüoğlu, Ömer Günal. Avrupa tıp kitapçılık Bölüm 3, 56-55

G.Atıflar: SCİ dergilerden alınan
1-A1:17 atıf
2-A2:22 atıf
3-A3:13 atıf
4-A4:15 atıf
5-A5:8 atıf
6-A7:3 atıf
7-A8:2 atıf
8-D4:2 atıf