Odyoloji

Odyometri ; kişinin işitsel uyaranlara vereceği tepkinin izlenmesi yoluyla işitme yeteneğinin değerlendirilmesidir.

 

Hastanemizde Odyolojik değerlendirmeler

Saf ses odyometrisi

Konuşma testleri

Akustik immitansmetri

Timmanometri

Akustik refleks

Metz recruitment

SISI

Tone Decay

ABLB

Yenidoğan işitme taraması yapılmaktadır.
 

Yeni Doğan İşitme Taraması (TOAE)

Hastanemizde ulusal yeni doğan işitme taraması kapsamında yeni doğan bebeklere taburcu olmadan önce TOAE (transient otoakustik emisyon) testi ve ABR(Auditory Brainstem Response) yapılmaktadır. Yenidoğan işitme taraması ile ilgili sıkça sorulan soruları ve yanıtlarını aşağıda bulabilirsiniz.

- Neden Bebeğime İşitme Testi Yapıldı?

İşitme kaybı görünür bir sorun olmadığından fark edilmesi güçtür. Aile öyküsünde işitme kaybı olmayan ve sağlıklı bebeklerde de işitme kaybı görülebilmektedir. İşitme kaybında erken tanı, konuşma ve dil gelişimi açısından çok önemlidir.Hastanemizde dünyaya gelen her bebeğe taburcu olmadan önce ya da ilk bir hafta içerisinde işitme taraması yapılmaktadır.

- Bebeğim Nasıl Test Edildi?

Hastanemizde kullandığımız TOAE (transient otoakustik emisyon) cihazı ve İşitsel Beyin Sapı Cevabı (ABR) dır.OAE test bebek doğal uykusundayken dış kulak yoluna yerleştirilen küçük bir prop ile iç kulağa özel bir ses gönderilir ve sese tepkisi ölçülür. Bu işlem bebeğe hiçbir zarar vermez ve canını acıtmaz. Birkaç dakika süren basit bir testir.

ABR ( Auditory Brainstem Response : İşitsel Beyinsapı Davranımı ) elektrofizyolojik bir ölçüm yöntemidir .Bu yöntemde , işitme sinirinden beyin sapı yollarına kadar uzanan bölgede ,işitsel uyarana karşı elde edilen elektriksel aktivitenin kaydı yapılır . Bu kaydın yapılabilmesi için , başa , yapışkan bantlarla , elektrotlar yapıştırılır . Elektrotlar bebeğin canını acıtmazlar , testten sonra da kolayca çıkarılabilirler . Bebeğe işitsel uyaran gönderilir. Bu uyarana cevap olarak aldığımız elektriksel dalga boyları ABR dir . ABR` nin varlığı sesin algılanmasının göstergesidir."

İşitme objektif olarak değerlendirilir, bebeğin hiçbir katılımı gerekmez.

- Bebeğim Testten Kaldı İse Bu Ne Anlama Geliyor?

Bebeğiniz ilk testten geçmeyebilir. Bu çocuğunuzun duymadığı anlamına gelmez. Bu testten kalan çocukların birçoğu normal işitmeye sahiptir. Ancak ileri tanılama yapılmadan işitme kaybının varlığı yok sayılamaz. Orta kulakta sıvı varlığı vb. birçok nedenden dolayı bebeğiniz testten kalabilir. Bu nedenle testin bir süre sonra tekrarlanması ve takibinin yapılmasında fayda vardır. İşitme testleri tekrarlanmadıkça işitme kaybı yoktur demek mümkün olamaz. Bu bir tarama testidir. Tek başına tanı koymak için yeterli olamaz ancak ön bilgi vermesi açısından da büyük önem taşır.

- Bebeğim Testten Geçti İse Bu Ne Anlama Geliyor?

Yapılan tarama testine göre bebeğinizin işitmesi normaldir. Ancak işitme kaybı her zaman doğuştan olmaz. Bazı hastalıklar, genetik faktörler ya da ilaç kullanımları gibi nedenlerle zaman içerisinde işitme kaybı gelişebilir. Bu nedenle çocuğunuzun işitmesi, dil ve konuşma gelişimi sürecinde dikkatli olunmalıdır.

İşitme değerlendirmesi farklı odyolojik ekipmanlar yardımı ile doğumdan itibaren her yaşta yapılabilir. Bu nedenle doğumdan itibaren her türlü sorunda Kulak Burun Boğaz ve Odyoloji Ünitesi’ne başvurabilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odyoloji  - Doktorlarımız