Çocuk Nörolojisi

ÇOCUK NÖROLOJİSİ’NİN ALANINA GİREN HASTALIKLAR

 


 

Çocuk Nörolojisi, yaşamın ilk gününden itibaren bebek, çocuk ve 18 yaş altı gençlerin  nörolojik gelişimi ve hastalıkları ile  ilgilenir. Çocuk  beyni, yetişkinden farklı olarak henüz gelişmesini tamamlamamıştır ve gelişmeye devam etmektedir.  Bu nedenle yetişkinlere göre nörolojik gelişim ve hastalıkları çok farklıdır.

Çocuk nörolojisini ilgilendiren başlıca belirti ve işaretler şunlardır:  Bebek ve çocuklardaki gelişme gerilikleri, özellikle riskli bebek olarak kabul edilen erken ve düşük ağırlıklı doğmuş bebekler ile çoğul  gebelikten doğmuş veya zor doğum yaşamış bebeklerin takibi, baş, kol ve bacak  hareketlerin kısıtlı veya az olması, yürüme ve diğer motor gelişmelerde gecikmeler,kaslarda belirgin yumuşaklık veya sertlik, istem dışı el, kol, bacak hareketleri olması, şuur kaybı veya dalmalar, ateşli veya ateşsiz nöbetler, yıllar içerisinde ortaya çıkan yürüme bozuklukları, konuşma ve dil bozuklukları, migren ve diğer başağrıları, ciltte lekelerle birlikte görülen nörolojik hastalıklar, omurilik  felci, doğumda zorlanmaya bağlı omuz felci, yüz felçleri, ailevi geçişli nörolojik hastalıklar, Down sendromu vb. nörolojik bulgulu  genetik bozukluklar  şeklindedir.

Çocuk nöroloğu, bu hastalıklar yönünden başvuran bebek veya çocuğu ailesi ile birlikte değerlendrimeye alır. Çocuğun muayeneye getirilirken eğer bebek ise karnının doyurulmuş ve altının temiz olması  görüşme ve muayenenin sağlıklı olması açısından önemlidir.

Çocuk nöroloğu, aileden hastalık veya belirtilerle ilgili hikayeyi  dinleyerek  sorular sorar. Bebeğin veya çocuğun  gelişimsel ve nörolojik muayenesi yapıldıktan sonra gerek görülürse birtakım  testler  istenebilir.  Muayenenin ve istenmişse  testlerin  sonuçları ile  aile ile tekrar görüşülüp belirtilerin bir sebebi olup olmadığı,  varsa bir  hastalık veya sendrom adı paylaşılır. En son olarak  nasıl bir tedavi  veya takip  izleneceği aile ile paylaşılır, ailenin soruları varsa onlara cevap verilir. Sıklıkla hasta izlemeye alınır ve konrtollerle takip edilir. Çocuk nörolojisinde sinir sisteminin daha gelişim evresini tamamlamamış olmasından dolayı, tanı bazen kolaylıkla konabilirken,  bazen de  hemen bir tanıya gidilemez.  Bazı durumlarda çocuk gelişimsel izleme açısından takibe alınır, bazı tesler, gelişim testleri, nörometabolik veya kimyasal testler, bilgisayarlı beyin aktivitesi kayıtlama (EEG) , sinir ve kaslarını ölçme (EMG) veya beyin görüntüleme (kafa ultrason, beyin MR veya BT)  istenebilir. Çocuk nörolojisini ilgilendiren hastalıkların bir kısmı uzun yılar takip ve tedavi gerektirebilir; örneğin Serebral Palsi ( Spastik çocuk), Epilepsi(Sara)  veya kas hastalığı gibi.

 

BÖLÜMDE  YAPILAN TETKİKLER:

ÇOCUK EEG’Sİ  ( Beyin Elektrosu)

ÇOCUK  EMG’Sİ (  Kas ve Sinir İncelemesi)

EVOKED POTANSİYELLER ; VEP, SEP, BAEP ( Uyarılmış Potansiyeller; Görsel, İşitsel, Somatosensoryel)

GELİŞİM  TARAMA TESTLERİ  (Denver ve AGTE Testleri)

ZEKA TESTLERİ  (WISC-R)

 

 

 

ÇOCUK NÖROLOJİSİ’NİN  BAKTIĞI BAŞLICA HASTALIK VE BELİRTİLER

 

RİSKLİ BEBEK TAKİBİ ( Zor  doğum, problemli doğum, erken veya düşük doğum ağırlıklı bebekler)

EPİLEPSİ

ATEŞLİ NÖBET

ÇOCUK BAŞ AĞRILARI /  MİGRENİ

HAREKET BOZUKLUKLARI

TİKLER

YÜRÜME BOZUKLUKLARI

KAS –SİNİR HASTALIKLARI

SEREBRAL PALSİ ( Spastik Çocuk)

MİKROSEFALİ / MAKROSEFALİ

NÖROKÜTANÖZ HASTALIKLAR

YÜZ FELCİ

DOĞUMSAL  OMUZ  FELCİ

DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI

NÖROGENETİK BOZUKLUKLAR (Down Sendromu vb.)

NÖROMETABOLİK HASTALIKLAR (Lökodistrofiler vb.)

DİĞER NÖROGELİŞİMSEL BOZUKLULAR

Çocuk Nörolojisi  - Doktorlarımız