Çocuk Nöroloji

ÇOCUK NÖROLOJİSİ’NİN ALANINA GİREN HASTALIKLAR

 


Doğum öncesi, sırası ya da sonrası yaşanan sorunlarla ortaya çıkan hastalıklar (‘serebral palsi’, diğer adıyla spastik çocuklar) Görme İşitme Denge bozuklukları Down sendromu, Frajil X, Rett sendromu gibi genetik hastalıklar Çocuk nörolojisi ve çocuk psikiyatrisinin ortak alanına giren hastalıkların nörolojik yönden incelenmesi ve bu açıdan takibi (yaygın gelişimsel bozukluklar-otizm yelpazesi, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, dil ve konuşma bozuklukları, öğrenme güçlüğü gibi hastalıkların nörolojik yönleri) Cilt ve beyin hastalıkları (nörofibromatozis, tuberoz skleroz vd) Çocukluk çağının miyelini bozan veya miyelin gelişimini etkileyen hastalıkları (çocukluk çağı demiyelinizan hastalıkları, beynin ak maddesinin hastalıkları) Beyin, beyincik, omurilik gelişim sorunları ve bunlarla ilişkili hastalıklar Nörometabolik hastalıklar Çocukluk çağı hareket bozuklukları (zorlu kas kasılmaları-distoni ile birlikte olan hastalıklar, tik bozuklukları, el titremeleri gibi) Çocukluk çağı beyin damar hastalıkları (beyinde damar tıkanıklığı veya kanamayla kol-bacak güçsüzlüğü gibi) Çocukluk çağı beyin tümörleri ;


»Çocuk ve ergen baş ağrıları (migren, gerilim tipi baş ağrıları,ikincil baş ağrıları gibi)

»Çocukluk çağı epilepsileri (yenidoğan döneminden başlayarak süt çocukluğu, oyun ve okul çocukluğu, ergenlik ve sonrasında görülen tüm nöbetler ve epilepsiler)

»Epilepsi nöbeti dışındaki bilinç kaybıyla giden hastalıkların araştırılması ve hastanın yönledirilmesi (bayılma-senkop gibi)

"Bedensel ve/veya zihinsel gelişme gerilikleri Gevşek (hipotonik) bebek Kas ve çevresel sinirlerin hastalıkları (müsküler distrofiler, miyopatiler, spinal müsküler atrofi-SMA’ler gibi)"

 

Çocuk Nöroloji  - Doktorlarımız